Menu

Viktor Sedmik

Učitel, armádní důstojník, účastník druhého odboje, velitel Státní bezpečnosti (StB) na Slovensku.

Účast v procesech

1953, Oskar Valášek a spol.  |  Role: obžalovaný  |  odsouzen

Životopis

V letech 1931−1935 absolvoval Učitelský ústav v Lučenci a od října 1935 působil jako učitel na měšťanské škole v Kokave nad Rimavicou. V říjnu 1937 nastoupil povinnou vojenskou službu a po jejím ukončení zůstal v armádě samostatného Slovenského státu, který byl ustaven v březnu 1939. Sloužil u vojenských jednotek v Popradě (1938−1939), Žilině (1939−1940), Banské Bystrici (1940−1942) a u ministerstva národní obrany v Bratislavě (1942−1943). Od února 1943 byl coby voják zařazený na roční zkušební dobu ve škole Hlavního velitelství četnictva a poté sloužil jako konceptní důstojník ve Štubn. Teplicích. Se zbraní v ruce se aktivně zúčastnil Slovenského národního povstání a koncem ledna 1945 přešel k sovětské Rudé armádě. V únoru 1945 byl Slovenskou národní radou (SNR) pověřený organizováním bezpečnostní služby na osvobozovaném území a taktéž se stal členem Komunistické strany Slovenska. Od 1. 6. 1945 sloužil v rámci Sboru národní bezpečnosti (SNB) u tajné politické policie StB na Slovensku jako zástupce přednosty odborů VI., VII. a III. V roce 1947 byl povýšen do hodnosti podplukovníka. Během únorového komunistického převratu v roce 1948 se zásadní měrou podílel na řízení činnosti bezpečnostních složek. V lednu 1949 se stal přednostou odboru BA (Velitelství StB) při pověřenectvu vnitra v Bratislavě. V červnu 1950 byl z rozhodnutí vyšších stranických míst (oficiálně „na vlastní žádost“) propuštěn ze SNB a nastoupil místo bezpečnostního referenta na pověřenectvu dopravy. V roce 1951 působil jako ředitel střední školy v Banské Bystrici. V lednu 1952 byl zatčen.
Rozsudkem ze dne 9. 12. 1953 byl odsouzen k 21 letům odnětí svobody. K jeho propuštění došlo v červnu 1959 a v roce 1963 byl rehabilitován.

Prameny

Archiv bezpečnostních složek - f. Personální spisy příslušníků MV, evid. č. 474/16; sb. Zvláštní vyšetřovací spisy (sb. ZV), arch. č. ZV-113; sb. Ministerstvo národní bezpečnosti (MNB), arch. č. MNB-77.

K dalšímu čtení

MEDVECKÝ, Matej: Za červené Slovensko. Štátna bezpečnosť a politické spravodajstvo na Slovensku v rokoch 1946–1948. Bratislava: ÚPN, 2011. MEDVECKÝ, Matej – SIVOŠ, Jerguš – JAŠEK, Peter. V stopách železného Felixa. Štátna bezpečnosť na Slovensku v rokoch 1945–1989. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2012.
Narození:
26. 7. 1916
Utekáč (okr. Hnúšťa), Slovensko
Úmrtí:

Člen KSČ:
Ano
Národnost:
slovenská
Manžel / manželka:
Eva Maria Svobodová (1918)