Menu

Richard Slánský

Žurnalista, diplomat a vysokoškolský pedagog, bratr generálního tajemníka Komunistické strany Československa (KSČ) Rudolfa Slánského.

Účast v procesech

1953, Eduard Goldstücker a spol.  |  Role: obžalovaný  |  odsouzen

Životopis

V roce 1924 maturoval na obchodní akademii v Plzni a poté studoval Vysokou školu obchodní v Praze, kterou nedokončil kvůli svým aktivitám v komunistickém hnutí. Ve 20. let pracoval jako žurnalista ve stranickém tisku (plzeňská Pravda, brněnská Rovnost, zahraničně-politická a ekonomická rubrika Rudého práva). Počátkem 30. let působil v aparátu Komunistické internacionály (Kominterna) v Moskvě a ve Vídni, kde byl zatčen a vyhoštěn za „provokace“ při demonstracích. Po návratu do Československa opětovně pracoval jako komunistický novinář, angažoval se v KSČ a za svoje politické aktivity byl v letech 1934−1935 odsouzen k 16 měsícům vězení. Během nacistické okupace působil jako novinář v Londýně, v československém rozhlasovém vysílání British Broadcasting Corporation (BBC) a také byl zaměstnaný ve školském odboru exilové vlády. Po osvobození zastával pozici vedoucího pracovníka ministerstva informací, odkud v říjnu 1948 přešel na ministerstvo zahraničních věcí (MZV). Poté působil jako diplomat v Iránu (říjen 1948 − srpen 1949) a v Polsku (prosinec 1949 − březen 1951). Posléze došlo k jeho jmenování vedoucím tiskového odboru MZV, avšak v důsledku zatčení bratra Rudolfa byl i on zadržen dne 23. 11. 1951 a propuštěn ze služeb MZV.

Dne 26. 5. 1953 byl odsouzen ve skupině bývalých diplomatů ke 25 letům odnětí svobody, které si odpykával v Leopoldově. V srpnu 1958 byl propuštěn na svobodu a v roce 1963 soudně rehabilitován. Počátkem 60. let učil cizí jazyky na sokolovském gymnáziu a poté působil na pražské Univerzitě 17. listopadu (1964−1970).

Prameny

Archiv bezpečnostních složek - sb. Ministerstvo národní bezpečnosti (MNB), arch. č. MNB-100, sv. 3.

K dalšímu čtení

CHADIMA, Jan: Rudolf Slánský. Praha: Vyšehrad, 2022. DEJMEK, Jindřich a kol.: Diplomacie Československa. Díl II.: Biografický slovník československých diplomatů. Praha: Academia, 2003, s. 576–577.

i
Narození:
14. 8. 1904
Nezvěstice (okr. Plzeň)
Úmrtí:
23. 2. 1973
Praha
Člen KSČ:
Ne
Národnost:
česká
Původ:
židovský
Manžel / manželka:
Waltraut Loebingerová Hölzová,