Menu

Rudolf Slánský

Generální (ústřední) tajemník Komunistické strany Československa (KSČ), člen politbyra Ústředního výboru Komunistické strany Československa (ÚV KSČ), poslanec Národního shromáždění (NS), člen moskevského vedení KSČ, účastník protinacistického odboje, člen sekretariátu ÚV KSČ, náměstek předsedy vlády.

Účast v procesech

1952, Proces s vedením protistátního spikleneckého centra v čele s Rudolfem Slánským  |  Role: obžalovaný  |  trest smrti

Životopis

Absolvoval plzeňskou obchodní akademii a poté pokračoval ve studiích na Vysoké škole obchodní v Praze, která nedokončil. V roce 1921 se stal zakládajícím členem KSČ. Ve 20. letech byl placeným funkcionářem stranického aparátu (Praha, Ostrava, Kladno) a od roku 1924 vedl zahraniční rubriku Rudého práva. Během vnitrostranické krize podporoval Gottwaldovu bolševickou frakci a na V. sjezdu KSČ v únoru 1929 byl zvolen do nejvyšších stranických orgánů. Stal se přední osobností aparátu KSČ, vedoucím organizačního oddělení (1930−1935) a v době moskevského exilu Klementa Gottwalda (1934−1935) společně s Janem Švermou stranu prakticky řídil. Ve druhé polovině 30. let byl pro politické ústupky související s tzv. Lidovou frontou obviněn z „pravicového oportunismu“ a odvolán z funkcí. Po sebekritice opětovně stanul v čele stranického aparátu a došlo také k jeho zvolení poslancem Národního shromáždění (1935−1938, 1945−1951). V období druhé světové války působil v zahraničním exilovém vedení KSČ a pracoval taktéž ve vysílání moskevského a československého rozhlasu. Od června 1944 se podílel na organizaci partyzánských výsadků do okupované vlasti. Koncem roku 1944 se zúčastnil Slovenského národního povstání, při němž tragicky zahynul jeho přítel Jan Šverma. V osvobozeném Československu působil jako druhý nejmocnější muž KSČ, zásadním způsobem ovlivňoval chod stranické politiky a podílel se také na jejích nezákonných praktikách před únorovým státním převratem roku 1948 i po něm. Počátkem 50. let byl stoupencem teorie tzv. zostřování třídního boje a zpočátku byl aktivní při hledání „zrádců uvnitř strany“, což se mu stalo v rámci konstrukce tzv. protistátního spikleneckého centra osudným. V září 1951 byl sesazen z funkce generálního tajemníka KSČ na pozici místopředsedy vlády, dne 23. 11. 1951 zatčen a později vyšetřovateli za podpory sovětských poradců dosazen do čela rozsáhlého „protistátního spiknutí“.
Dne 27. 11. 1952 byl odsouzen k trestu smrti a dne 3. 12. 1952 popraven. V roce 1963 byl soudně rehabilitován, k jeho stranické rehabilitaci došlo až v roce 1968.

Prameny

Archiv bezpečnostních složek - sb. Ministerstvo národní bezpečnosti (MNB), arch. č. MNB-1.

Archiv Poslanecké sněmovny - f. Poslanci a senátoři Národního a Federálního shromáždění, inv. č. 2408.

K dalšímu čtení

CHADIMA, Jan: Rudolf Slánský. Praha: Vyšehrad, 2022. KAPLAN, Karel: Kronika komunistického Československa. Klement Gottwald a Rudolf Slánský. Brno: Společnost pro odbornou literaturu − Barrister & Principal, 2009. VOJTĚCHOVSKÝ, Ondřej – PRAŽÁK, Martin: Slánský Rudolf. In: ANEV, Petr – BÍLÝ, Matěj (eds.): Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921–1989) L–Z. Praha: Academia – ÚSTR, 2018, s. 289–294.
i
Narození:
31. 7. 1901
Nezvěstice (okr. Plzeň)
Úmrtí:
3. 12. 1952
Praha
Člen KSČ:
Ano
Národnost:
česká
Původ:
židovský
Manžel / manželka:
Josefa Hašková (1913)
Děti:
Rudolf (1935), Naděžda (1943), Marta (1949)