Menu

Otto Šling

Komunistický funkcionář, interbrigadista, vedoucí tajemník Krajského výboru Komunistické strany Československa (KV KSČ) v Brně.

Účast v procesech

1952, Proces s vedením protistátního spikleneckého centra v čele s Rudolfem Slánským  |  Role: obžalovaný  |  trest smrti

Životopis

Po maturitě na německém gymnáziu v Teplicích studoval Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kterou nedokončil z důvodu svých politických aktivit. V roce 1925 se zapojil do činnosti Komunistického svazu mládeže (Komsomol) a o pět let později vstoupil do KSČ. Na výzvu Rudolfa Slánského se angažoval ve Výboru pro pomoc demokratickému Španělsku, jemuž předsedal Emanuel Voska. V souvislosti s činností výboru se jako voják, politický komisař a organizátor polního lazaretu účastnil v letech 1936–1939 občanské války ve Španělsku. V roce 1939 se nakrátko vrátil do Československa (ČSR), avšak do jeho dalšího osudu zasáhla nacistická okupace. V jejím důsledku odešel do exilu ve Velké Británii, kde pracoval v pobočce britské pomocné organizace Českého svěřeneckého fondu uprchlíků (Czech Refugee Trust Fund, předtím British Commitee for Refugees from Czechoslovakia), a také byl tajemníkem levicové mládežnické organizace Mladé Československo. V roce 1941 se oženil a s manželkou měli dva syny. Po válce působil jako politický tajemník (1945–1949) a vedoucí tajemník (1949–1950) Krajského výboru KSČ v Brně. Zároveň byl členem Ústředního výboru KSČ (1946–1950) a také poslancem Národního shromáždění (1945–1950). Dne 6. 10. 1950 byl tajně zatčen v souvislosti s hledáním vnitrostranických nepřátel a posléze mj. obviněn ze špionáže ve prospěch USA.
Dne 27. 11. 1952 byl odsouzen v rámci hlavního procesu proti „Rudolfu Slánskému a spol.“ k trestu smrti a dne 3. 12. 1952 popraven na dvorku za vězeňskou nemocnicí v Praze na Pankráci. V roce 1963 byl rehabilitován.

Prameny

Archiv bezpečnostních složek - f. Ministerstvo národní bezpečnosti (MNB), arch. č. MNB-1, arch. č. MNB-10.

K dalšímu čtení

KAPLAN, Karel: Zpráva o zavraždění generálního tajemníka. Praha: Mladá fronta, 1992. SLABOTÍNSKÝ, Radek: Otto Šling – pokus o politický portrét komunistického funkcionáře. In: KÁRNÍK, Zdeněk – KOPEČEK, Michal (eds.): Bolševismus, komunismus a radikální socialismus v Československu, sv. IV. Praha: ÚSD – Dokořán, Praha 2005, s. 177–198. ŠLING, Karel: Otto Šling – příběh jednoho komunisty. Paměť a dějiny. Praha: ÚSTR, 2012, č. 4, s. 116–121.
i
Narození:
24. 8. 1912
Nová Cerekev (okr. Pelhřimov)
Úmrtí:
3. 12. 1952
Praha
Člen KSČ:
Ano
Původ:
židovský
Manžel / manželka:
Marian Wilbrahamová (1913)
Děti:
Karel, Jan