Menu

Jiří Šťastný

Advokát, obhájce Josefa Franka, Vladimíra Clementise a Bedřicha Reicina.

Účast v procesech

1952, Proces s vedením protistátního spikleneckého centra v čele s Rudolfem Slánským  |  Role: obhájce  |  Frank, Clementis a Reicin
1954, Marie Švermová a spol. (Tajemnický proces)  |  Role: obhájce  |  Landa, Polák
1954, Josef Goldmann a spol.  |  Role: obhájce

Životopis

Po absolvování ostravského reálného gymnázia se rodina přestěhovala do Prahy, kde jeho otec nastoupil místo ředitele reálného gymnázia v Praze XII. V letech 1923–1927 studoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a poté působil jako koncipient v jedné pražské advokátní kanceláři. Advokátní zkoušky složil v roce 1933 a o šest let později si otevřel vlastní praxi, kterou provozoval také během nacistické okupace a posléze i v poválečném období. Po uzavření soukromých advokátních kanceláří po komunistickém státním převratu v únoru 1948 nastoupil místo v právní poradně v Praze. V roce 1948 vstoupil do Komunistické strany Československa (KSČ).

Prameny

Archiv bezpečnostních složek - f. Sekretariát ministra vnitra (A2/1), inv. j. 414; sb. Ministerstvo národní bezpečnosti (MNB), arch. č. MNB-100, sv. 7.

i
Narození:
11. 12. 1904
Ostrava
Úmrtí:

Člen KSČ:
Ano
Národnost:
česká
Manžel / manželka:
Julie (1909)