Menu

Ervin Steiner

Slovenský úředník, tajemník Okresní odbočky Ústředny Židů v Žilině, generálního tajemníka Ústředního svazu sionistického v Bratislavě.

Účast v procesech

1953, Šimon Ornstein a spol.  |  Role: obžalovaný  |  odsouzen

Životopis

Absolvoval reálku v Žilině a poté navštěvoval dvouletou obchodní školu v Dolním Kubíně. V roce 1926 nastoupil do filiálky Dunajské banky v Žilině, v níž pracoval do roku 1939 postupně jako účetní, bilancista, devizový odborník a cizojazyčný korespondent. Politicky se angažoval v Židovské straně, ideově spřízněné se sionistickým hnutím. Od roku 1932 byl taktéž členem sionistické mládežnické organizace Makabi. Za nacistické okupace a samostatného Slovenského státu působil v letech 1939−1944 jako tajemník Okresní odbočky Ústředny Židů v Žilině. Po obsazení Slovenska německou armádou při potlačení Slovenského národního povstání byl zatčen a deportován do koncentračních táborů v Seredi a v Sachsenhausenu, kde se dočkal konce války. Od července 1945 do června 1948 zastával funkci generálního tajemníka Ústředního svazu sionistického v Bratislavě. Poté vykonával do června 1949 národní správu nad obchodem s optikou, načež nastoupil místo úředníka v Sanitas, n. p., v Bratislavě, kde pracoval až do svého zatčení dne 21. 6. 1952.
Dne 7. 8. 1953 byl odsouzen pro ilegální „sionistickou činnost“ ke 21 letům odnětí svobody. V roce 1958 proběhl návrh na obnovu trestního řízení, který byl zamítnut. Na svobodu byl podmínečně propuštěn v červnu 1963. Rehabilitace se dočkal o rok později, kdy došlo ke zrušení původního rozsudku.

Prameny

Archiv bezpečnostních složek - sb. Zvláštní vyšetřovací spisy (ZV), arch. č. ZV-171; f. Židovské organizace (425), sign. 425-333-2.

Narození:
23. 8. 1906
Stará Bystrica (okr. Čadca), Slovensko
Úmrtí:

Člen KSČ:
Ne
Národnost:
slovenská
Původ:
židovský
Manžel / manželka:
Viola Donnerová (1909)