Menu

Jiří Štella

Advokát, vojenský soudce v Kutné Hoře, soudce Státního soudu v Praze a Vojenského kolegia Nejvyššího soudu v Praze.

Účast v procesech

1952, Proces s vedením protistátního spikleneckého centra v čele s Rudolfem Slánským  |  Role: soudce  |  přísedící

Životopis

V letech 1927−1932 studoval práva a státovědu na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Po úspěšném završení studia a koncipientské praxi v advokátní kanceláři Karla M. Knirsche v Kolíně nastoupil v roce 1935 službu v justičních složkách československé armády. V říjnu 1936 složil vojenskou soudcovskou zkoušku. Za nacistické okupace působil u okresních soudů v Kutné Hoře a Dolních Kralovicích (1939−1941), dále u Krajského soudu v Kutné Hoře a u tamějšího státního zastupitelství (1941−1943). Od konce roku 1943 až do počátku května 1945 zastával funkci vedoucího tajemníka kanceláře v Okresní jednotě živnostenských společenstev v Kolíně. Dne 6. 5. 1945 byl reaktivován ve vojenské justici československé armády a opětovně nastoupil v Kutné Hoře. Dne 10. 3. 1948 vstoupil do Komunistické strany Československa (KSČ). V roce 1948 byl jmenován radou Vrchního vojenského soudu v Praze, v letech 1951−1952 působil jako soudce u Státního soudu v Praze. V roce 1952 se stal náčelníkem Vojenského kolegia Nejvyššího soudu v Praze a v březnu téhož roku byl povýšen na brigádního generála justiční služby.
V lednu 1964 byl zproštěn funkce soudce Nejvyššího soudu v Praze a přeložen do Právnického ústavu ministerstva spravedlnosti.

Prameny

Archiv bezpečnostních složek - f. Židovské organizace (425), sign. 425-333-2.

Národní archiv - f. Nejvyšší soud Praha, personální spis Jiřího Štelly.

K dalšímu čtení

BABKA, Lukáš – ŠIMÁNKOVÁ, Alena – VOREL, Jaroslav. Československá justice v letech 1948–1953 v dokumentech. Díl II. Praha: ÚDV, 2004.
i
Narození:
18. 10. 1907
Kolín
Úmrtí:

Člen KSČ:
Ne
Národnost:
česká