Menu

Marie Švermová

Komunistická funkcionářka, členka Ústředního výboru Komunistické strany Československa (ÚV KSČ), politbyra ÚV KSČ, poslankyně Národního shromáždění (NS), členka předsednictva ÚV KSČ, sekretariátu ÚV KSČ, zástupkyně generálního tajemníka ÚV KSČ.

Účast v procesech

1952, Proces s vedením protistátního spikleneckého centra v čele s Rudolfem Slánským  |  Role: svědek
1954, Marie Švermová a spol. (Tajemnický proces)  |  Role: obviněná  |  odsouzena

Životopis

V letech 1920−1923 studovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, kde se seznámila se svým budoucím manželem (sňatek v roce 1928), pozdějším vrcholným funkcionářem Komunistické strany Československa (KSČ), s nímž měla dceru Jiřinu. Studium nedokončila z důvodu politické práce v komunistickém hnutí. V roce 1921 vstoupila do Komunistického svazu mládeže (Komsomol) a do KSČ. Pracovala jako sekretářka Komsomolu (1924−1925) a studovala na Mezinárodní leninské škole v Moskvě (1926−1928), kde se v létě 1928 zúčastnila VI. kongresu Komunistické internacionály (Kominterna). Na V. sjezdu KSČ v únoru 1929 se poprvé stala členkou ÚV KSČ a kandidátkou jeho politického byra. Od roku 1931 působila jako zástupkyně KSČ v Kominterně. Po zákazu činnosti KSČ na přelomu let 1938−1939 odešla do exilu v Sovětském svazu, kde pracovala v českém vysílání moskevského rozhlasu a působila taktéž jako rozhlasová redaktorka vysílače Kominterny. Po smrti manžela za Slovenského národní povstání se intimně sblížila s komunistickým funkcionářem Ottou Šlingem. Po válce působila ve vrcholných stranických funkcích a aparátu – členka ÚV KSČ, sekretariátu a vedoucí jeho organizačního oddělení či jako členka užšího předsednictva ÚV KSČ. Podporovala tzv. vlastní cestu Československa k socialismu a společně s Rudolfem Slánským nesla hlavní odpovědnost za budování vnitrostranických struktur. Současně byla poslankyní NS (1945−1951) a angažovala se v ženském hnutí. Po zatčení Šlinga byla v dubnu 1950 poslána na dovolenou, od konce ledna 1951 uvězněna a posléze vyloučena ze strany.

Během hlavního procesu s „protistátním spikleneckým centrem v čele s Rudolfem Slánským“ vystoupila jako svědkyně. Dne 28. 1. 1954 byla v rámci tzv. tajemnického procesu odsouzena k doživotnímu odnětí svobody. Vězněna byla na Pankráci a v Leopoldově. V červnu 1955 jí byl trest snížen na deset let a počátkem října 1956 byla podmínečně propuštěna. V roce 1963 se dočkala rehabilitace. Po srpnové invazi vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968 byla během prověrek v dubnu 1970 opětovně vyloučena z KSČ. V roce 1977 se stala signatářkou Charty 77.

Prameny

Archiv bezpečnostních složek - sb. Zvláštní vyšetřovací spisy (ZV), arch. č. ZV-2 MV.

Národní archiv - sb. Správa sboru nápravné výchovy (SSNV), vězeňský spis Marie Švermové.

Archiv Poslanecké sněmovny - f. Poslanci a senátoři Národního a Federálního shromáždění, inv. č. 2728.

K dalšímu čtení

KAPLAN, Karel: Zpráva o zavraždění generálního tajemníka. Praha: Mladá fronta, 1992. KAPLAN, Karel – PALEČEK, Pavel: Komunistický režim a politické procesy v Československu. Brno: Barrister & Principal, 2001. KAŠKA, Václav: Švermová Marie. In: ANEV, Petr – BÍLÝ, Matěj (eds.): Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921–1989) L–Z. Praha: Academia – ÚSTR, 2018, s. 440–444. PERNES, Jiří: Komunistky s fanatismem v srdci. Praha: Brána, 2006. ŠVERMOVÁ, Marie: Vzpomínky. Praha: Futura, 2008.

i
Narození:
17. 1. 1902
Trnovany (okr. Teplice)
Úmrtí:
14. 2. 1992
Praha
Člen KSČ:
Ano
Národnost:
česká
Manžel / manželka:
Jan Šverma (1901)