Menu

Václav Synek

Advokát, majitel advokátní kanceláře, obhájce Vavra Hajdu, Otto Fischla a Otto Šlinga.

Účast v procesech

1952, Proces s vedením protistátního spikleneckého centra v čele s Rudolfem Slánským  |  Role: obhájce  |  Hajdu, Fischl a Šling
1953, Karel Vaš  |  Role: obhájce  |  Vaš

Životopis

Vystudoval gymnázium v Příbrami. V letech 1919−1924 vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Poté působil jako advokátní koncipient v Milevsku a v několika advokátních kancelářích v Praze. Advokátní zkoušky složil v roce 1929, načež si v hlavním městě otevřel soukromou advokátní kancelář, v níž působil do přelomu 40. a 50. let. Dne 15. 5. 1945 vstoupil do KSČ a stal se členem jedné z pražských trestních nalézacích komisí. Po únorovém komunistickém převratu v roce 1948 byl členem jednoho z pražských tzv. akčních výborů Národní fronty a předsedou očistné komise v Sokolu. Po zrušení soukromých advokátních kanceláří se stal vedoucím právní (advokátní) poradny v Praze.

Prameny

Archiv bezpečnostních složek - f. Sekretariát ministra vnitra, I. díl (A2/1), inv. j. 414; sb. Ministerstvo národní bezpečnosti (MNB), arch. č. MNB-100, sv. 7.

K dalšímu čtení

BABKA, Lukáš – ŠIMÁNKOVÁ, Alena – VOREL, Jaroslav. Československá justice v letech 1948–1953 v dokumentech. Díl II. Praha: ÚDV, 2004.
Narození:
22. 9. 1898
Krásná Hora (okr. Sedlčany)
Úmrtí:

Člen KSČ:
Ano
Národnost:
česká
Manžel / manželka:
Emanuela Menšíková (1910)